Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział zapewnia pełen zakres diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz leczenia chorób układu krążenia u pacjentów przyjmowanych w trakcie ostrego dyżuru, kierowanych z przychodni kardiologicznych i rejonowych, a także pacjentów z powikłaniami skierowanych przez oddziały wewnętrzne szpitali terenowych poprzez:

  • wykonywanie badań inwazyjnych w diagnostyce choroby wieńcowej (koronarografia, przezskórne interwencje wieńcowe - koronaroplastyka, implantacja stentów) oraz 24-godzinny dyżur inwazyjny dla pacjentów ze świeżym zawałem serca,
  • wszczepianie i kontrolę stymulatorów serca,
  • przeprowadzanie badań elektrofizjologicznych,
  • wykonywanie badań echokardiograficznych (transtorakalne, przezprzełykowe, testy obciążeniowe z Dobutaminą),
  • wykonywanie innych badań diagnostycznych (EKG, testy wysiłkowe, rejestracja 24-godz. EKG i ciśnienia metodą Holtera, testy pochyleniowe (head-up tilt test)),
  • prowadzi działalność naukową biorąc aktywny udział w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych,
  • posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych,
  • prowadzi cotygodniowe szkolenia lekarzy kardiologów i lekarzy specjalizujących się w kardiologii regionu toruńskiego.

 

              

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie