Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl
     UWAGA: w dniu 11 kwietnia nastąpiła zmiana numeracji telefonów i faksów we wszystkich jednostkach Szpitala. INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00                                                                                    
 
Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział zapewnia pełen zakres diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz leczenia chorób układu krążenia u pacjentów przyjmowanych w trakcie ostrego dyżuru, kierowanych z przychodni kardiologicznych i rejonowych, a także pacjentów z powikłaniami skierowanych przez oddziały wewnętrzne szpitali terenowych poprzez:

  • wykonywanie badań inwazyjnych w diagnostyce choroby wieńcowej (koronarografia, przezskórne interwencje wieńcowe - koronaroplastyka, implantacja stentów) oraz 24-godzinny dyżur inwazyjny dla pacjentów ze świeżym zawałem serca,
  • wszczepianie i kontrolę stymulatorów serca,
  • przeprowadzanie badań elektrofizjologicznych,
  • wykonywanie badań echokardiograficznych (transtorakalne, przezprzełykowe, testy obciążeniowe z Dobutaminą),
  • wykonywanie innych badań diagnostycznych (EKG, testy wysiłkowe, rejestracja 24-godz. EKG i ciśnienia metodą Holtera, testy pochyleniowe (head-up tilt test)),
  • prowadzi działalność naukową biorąc aktywny udział w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych,
  • posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych,
  • prowadzi cotygodniowe szkolenia lekarzy kardiologów i lekarzy specjalizujących się w kardiologii regionu toruńskiego.

 

              

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie